Veel gestelde vragen

Vraag:
Is lesgeld verschuldigd bij verzuim(ziekte ,vacantie etc.)?

Antwoord: 
Het lesgeld blijft verschuldigd,wel zullen wij proberen de gemiste lessen zo veel mogelijk  in te roosteren in een ander kindergroepje.
Wilt u wel evt verhindering zo vroeg mogelijk aan mij doorgeven.

Vraag:
Zijn er kosten aan het diploma verbonden?

Antwoord:
Bij het diploma is €12,50 kosten verschuldigd.

Vraag:
Hoeveel lessen heeft mijn kind nodig voor diploma A

Antwoord:
Dit is per kind verschillend dus daar is geen eenduidig antwoord te geven.
Het gemiddelde aantal lessen voor het A diploma is ca. 40 a 50 lessen.
Door dat we in kleine groepjes lesgeven kunnen we de vorderingen per leerling goed volgen.
Indien een leerling "klaar" is om af te zwemmen wordt dit meteen gedaan.
(Wij laten de kinderen niet als groep afzwemmen)